SISTEM SEMAKAN SENARAI HITAM PELESEN

 
 
Sila login untuk mengakses masuk ke dalam sistem.

 
LOGIN
Nama Pengguna *
:
Katalaluan *
:
Sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai berkenaan :
Encik Azhar bin Ahmad (03-78022954)
Cik Hadijah Ahmad (03-78022961)

(2015) Hakcipta © Bahagian Pelesenan & Penguatkuasaan MPOB